mandag 25. mai 2015

Ved svartspettens reirtre

Vår største hakkespett, svartspetten, er en viktig art i skogen. Sammen med de andre spetteartene bidrar svartspetten til at mange andre arter kan finne reirplass eller bolig i gamle spettehull. Moderne skogbruk har fått skylden for mangelen på naturlige reirhull i gamle trær. Derfor er bevaring av slike trær av største viktighet for mangfoldet og bevaring av arter. Favoritt-treet blant spettene er ospa, da det er veden ikke er så hard å hakke ut. Svartspetten kan også bruke furu til reirhull.

En morgen i mai fikk jeg anledning til å sette av noen timer ved et svartspetthull og dokumentere livet og aktiviteten i og ved hullet, fra et kamuflasjetelt noen meter unna. Teltet ble satt opp i halvfire-tida om morgenen, men alt virket stille og rolig i treet den første timen, og jeg ble usikker på om jeg var for seint ute og at ungene kanskje hadde forlatt reiret. Men i halvfem-tida stakk hannspetten hodet ut av hullet, sjekket at alt var trygt og fløy ut.

Et kvarter senere kom hunnfuglen flygende med mat til ungene, som ble matet i åpningen. Det viste seg at det var tre store unger i reiret. Deretter kom foreldrene med omtrent 15-30 minutters mellomrom og matet ungene. Hannen og hunnen fløy til og fra i hver sin retning, hunnen mot øst og hannen mot vest.

Svartspettungene fores med maur, og som det står i "Norges Dyreliv" (1991): "Vi vet at blant annet at svartspettforeldre kan ha strupen så full av maur at halsen buler ut. Ungene venner seg altså tidlig til maursmaken - en smak som skal følge dem resten av livet".

Som nevnt over så er det flere andre arter som drar nytte av spettenes virksomhet. Det var også tilfelle her, da et par med stær hadde tatt i bruk et gammelt spettehull som var ca en meter under det nye svartspetthullet. Mens jeg ventet på at spettene skulle komme med mat, benyttet jeg også anledningen til å studere og fotografere stærene som også drev med mating av unger i  reiret sitt. Flere gråtroster drev med matsøk i området og en av dem poserte villig i treet.

Hannen er lett kjennelig med helrød isse.
Hunnen har kun er rød flekk i bakhodet.


Stæren er en tur oppe og hilser på naboen.  


Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!