mandag 22. oktober 2012

Heingruva

Rundt om i utmarka finnes mange spor etter tidligere tiders aktiviteter som generasjonene før oss skapte for å livberge seg. Mye av sporene er i ferd med å forsvinne, under torv, røtter og mose, og en må vite på forhånd hvor en skal leite, hvis en vil finne igjen noe av det gamle. Gamle gruvehull og åpninger er imidlertid ikke så vanskelig å lokalisere, og flere slike steder er også godt kjent i dag. En av de gamle gruvene er Heingruva, som ligger ved veien sør for Nævra i Leksdal statsalmenning, på grensa mot Malvik. Tause bergvegger står mørke omkring den tilsynelatende bunnløse tjønna som i dag utgjør gruva. Jeg kjenner ikke til historien omkring Heingruva, men jeg vil anta at et viktig og nyttig produkt herfra var hein, som har gitt navnet på gruva. Og hein er det mye av ved gruva, spesielt i elvebunnen i Nævra, som renner forbi like ved. Skulle det mot formodning være noen som ikke vet hva hein er, så er det ordet som brukes lokalt for bryne, som ble brukt til kvessing av kniver og ljåer, redskap som var vanlig i bruk i eldre tider.


Elvebredden ved Nævra er full av egnet materiale til hein.

Et godt heinemne, til kvessing av kniv og ljå.


 


 Dette var neppe noe som brukt til gruvedriften, men heller etterlatenskaper av nyere dato. Det ligger flere bildekk i vatnet.


Høstskodde

Etter at naboens okser er hentet inn fra sommerens beite, er det fritt fram for turer oppe i Holtet, skogen og beitmarka rett bakom bruket jeg bor på. Herfra er utsikten upåklagelig utover Øfstigrenda. En kveld da høstskodda låg tjukk over dalbotnen, tok jeg en trimtur opp bakkene med fotoutstyret. Det ble nok mer foto enn trim.

 Holmsbekken, rett nedafor småbruket.


mandag 8. oktober 2012

Flom i Holmsbekken igjen

Høstens første flomregn kom i helga. Meteorlogene varslet fem-årsflom i Trøndelag men jeg vil heller kalle denne flommen for 2,5 årsflom. Holmsbekken, som kommer ned fra Strætasfjellet og renner forbi nedenfor småbruket der jeg bor, steg med en meter i løpet av natta. Jeg tok med meg fotoutstyret, og gikk en tur langs vegen opp fra Holmsvingen, og opp til første brua og den gamle demningen. Brukte en times tid her og fikk flere motiver som jeg er fornøyd med. Kamera: Pentax K-5, objektiv: 18-55 mm og Sigma 50-500 mm.Så ikke noe troll under brua, det har vel druknet.


100 mm. 1/6 sek. f/16. ISO 100.


190 mm. 1/1600 sek. f/10. ISO 1600. 

 Abstraksjon i bekken. Panorering. Har lekt meg litt med bildebehandlinga for å få fram farger og kontraster.
 

Sprutende vann fra bekken. 500 mm. 1/4000 sek. f/6,7. ISO 1600 

Det gamle elveløpet har våknet til liv igjen. Oksene på den andre sida vet ikke helt hva de skal gjøre.

Kamuflasjeteltet jeg satte opp for å fotografere bever i Øfstihølan, kan nå bare brukes til undervannsfoto!

Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!