søndag 21. september 2014

Natterast i skjul

Nei, det er ikke en skrivefeil for Natterast i Sul, som er et annet navn på Spelet om Heilag Olav og slaget på Stiklestad, men en natt i et fotoskjul ved en nattrasteplass for traner.
Tranene som raster i Stjørdalen på høsten bruker jordbrukslandskapet på begge sider av Stjørdalselva på dagtid til å plukke spillkorn og annet spiselig på stubbåkrene, men tilbringer natten ute på store grusører i elva. Her står de i åpent lende og et stykke ute i elva hvor de føler seg trygge for rovdyr. 
I midten av september tilbragte jeg en natt i et fotoskjul ved elvebredden, med omtrent 100 natterastende traner som nærmeste naboer. Det ble en minnerik naturopplevelse, med mye lyd, tranedans og dyreliv. Det ble også en søvnløs natt, da det ikke var lett å innta en god sovestilling inne i teltet. Noe må man imidlertid ofre for naturopplevelser og muligheten for gode bilder.

Tranene er ikke utpreget anonyme av seg når ordner seg for natten. De er svært lydytrende når de inntar nattplassen og kommer flygende inn i flokker av varierende størrelse. Det går med endel tid til fjærpuss og finne en god plass på øra, før mørket kommer.

Ikke bare traner som bruker elva. En bever svømte forbi nedenfor fotoskjulet om kvelden, på vei for å innta kveldsmaten. Den skulle jeg se igjen senere, utpå morgenen. To rever dukket også opp på arenaen, nysgjerrige på tranene og kanskje med tanke på å skaffe seg en god porsjon tranekjøtt.
Voksne traner er imidlertid ikke så lettskremte for en lurende rev eller to, og reven har respekt for det kraftige nebbet til tranene. De to revefantene vandret selvsikkert over hele grusøra mellom tranene, som fulgte med dem med kvasst blikk.
Det ble nesten som å se film fra savannene i Afrika, bare med rev og trane i stedet for løve og gnu.
Natten forløp stort sett stille og rolig, bare en og annen gang ble stillheten brutt av traneskrik, trolig fordi revene ble for nærgående.
Det første morgenlyset gjør elva til et glitrende sølvbånd og tranene begynner å forberede seg på en ny dag. 


"Tømmerstokken" bak tranene er beveren som er på vei opp elva, på vei hjem etter nattens aktiviteter.
Det som mangler her er lyden. 

Etterhvert som det blir lysere begynner de første fuglene å lette og flyr inn på åkrene for å innta frokosten.  


Klokka 06.30 lettet de siste tranene fra grusøra

Til slutt er det tomt for traner på elveøra og stillheten senker seg. Etter en søvnløs natt i skjulet er det på tide å pakke sammen fotoutstyret og finne senga hjemme. 
Utsyn fra fotoskjulet.
lørdag 13. september 2014

Lomtjønna

Det finnes mange Lomtjønner rundt omkring. Jeg kjenner også flere lomtjønner. En av tjønnene med hekkende smålom som jeg går forbi hver sommer ligger slik til at det går an å komme inn til tjønna usett. Nå i sommer tenkte jeg å prøve på fotografering av lommene. Dette paret har fått fram en unge i år. Jeg rigget meg til bak den gamle betongdammen og ventet på at foreldrene kom med fisk. 
Jeg fikk to anledninger til fotografering, en tur på kvelden med kveldssol og en morgentur noen dager senere. Dessverre var det tjukk skodde på morgenturen og ingen av foreldrene var i tjønna, bare ungen. Det ble derfor noen timer venting til skodda lettet og foreldrene kunne lande med fisk. 
Men den som venter får belønning. 
Det ble bare to turer hit i år, men planene til neste år er allerede lagt. Håper at lomparet også kommer tilbake til neste sommer og kan skape liv i tjønna.Fotografen i ventemodus, i påvente av at skodda skal lette.

Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!