søndag 2. juni 2013

Makrellterne

I dag var jeg på Finn Fram-dagen på Håmmårsbukta friluftsområde på Skatval, og representerte NOF. Det var samtidig offisiell åpning av friluftsområdet. Under åpningsseremonien la jeg merke til en makrellterne som patruljerte langs stranda, og passerte kaianlegget hvor vi holdt til. Her drev den og søkte etter noe fisk å fange, og stillet i lufta flere ganger. Kameraet var klart, og jeg fikk flere bilder som jeg må si er godt fornøyd med :-).


Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!