søndag 24. februar 2013

Fjæreplytt

Den hardføre vadefuglen med det artige navnet fjæreplytt er den eneste vadefuglen som overvintrer langs norskekysten. De fleste andre vadefuglartene i Norge tilbringer vinteren sør for Norge, fra Nordsjøen til Afrika. I hekketida er den å finne høyt til fjells, og den hekker også på Svalbard. Hekkefugler fra Svalbard trekker ned til norskekysten, og fargemerka fugler er sett i Trondheimsfjorden, bl.a. her i Vingebukta, hvor disse bildene er fra. Vingebukta på Skatval er en fast overvintringsplass for fjæreplytter og denne vinteren har en liten flokk på ca 20 fugler har holdt til. I likhet med mange vadefugler som hekker i høyereliggende strøk, er de lite redde for folk, og med litt tålmodighet kan man komme dem nært uten at de bryr seg om det.  Vingebukta er en populær badestrand om sommeren, men dagens "badegjest", undertegnede fotograf, var godt påkledd, liggende paddeflat på stranda for å komme på nivå med fjæreplyttene. 

Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!