mandag 27. juni 2011

Horndykker i solnedgang

På en kveldstur til Rådalen, Stjørdal, kom jeg over to horndykkere som lå på fotohold i Stor-Tyldvatnet. Det var en fredfull atmosfære og ro over det hele, med blendende kvedssol og blankstilla på vatnet. De artstypiske gullduskene på hodet til horndykkeren lyste opp som en gullkrone. For å komme nær nok fuglene, måtte jeg ty til gamle militære ferdigheter og snek meg i ly av båtnaustene ved stranda, og deretter lav åling over grov pukk og blautmyr ned mot vannkanten. I motsetning til et menneske oppreist på to bein, er en skapning som flytter seg sakte framover på bakkenivå som et snikende ullteppe noe som tydeligvis horndykkerne ikke forbinder noe farlig med, så jeg kom etterhvert i posisjon, fikk målet i sikte, og fyrte løs med skjelvende hender. Når en er konsentrert om oppgaven, blir andre ubehageligheter bare bagateller, og de tusenvis av knott som kasta seg over meg der jeg lå i myra, ensa jeg knapt. For å ikke ødelegge roen og freden for horndykkerne, foregikk returen på samme måte med lav åling opp til båtnaustet, og deretter kom jeg meg opp på beina, gjennomblaut og møkkete og full av knottstikk, men fornøyd. Horndykkerne var også like fornøyd, og lå fredullt på akkurat samme plassen da jeg dro heim. Horndykkeren er en uvanlig hekkefugl i Stjørdal, og jeg er glad for at de har funnet seg til rette her inne i Rådalen.Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!