søndag 29. januar 2012

Vinterfugler Vinge-Velvang

En tur langs sjøen på Skatval er en fin avkobling, og med store muligheter for å oppleve fugler på nært hold. De fuglene som er lette å legge merke til er som regel de som er litt størrelse på. Skarvene har en fjærdrakt som trekker inn vann, noe som gjør at det lettere å svømme under vann. Etter svømmeturen må de opp og få tørket fjærdrakten, og da finner de gjerne sjømerker, stolper eller oppstikkende steiner til å sitte på. Disse storskarvene fant seg til rette på de ytterste steinene på Olderøra.

En flokk med sangsvaner har hatt tilhold ved Velvang og Olderøra nå i januar, i dag var de over 50 individer. Vanligvis blir sangsvaner sett i mindre antall her ute og bare som tilfeldig gjester. Denne flokken er uvanlig stor og de er forholdsvis stasjonære, og lite redd folk.

Svaneflokken med Fosenfjella i bakgrunnen
 
Årstida vi er inne i nå, om vinteren, gir normalt ikke så mange overraskelser, men en flokk med 31 kortnebbgjess dukket plutselig opp fra det store intet i midten av januar, og har holdt seg stort sett ved Velvang etter det. Her er flokken ute på en flygerunde over Olderøra og svaneflokken.


Havørn er å se året rundt, og finner mye spiselig her ute. Her har ei måse måttet bøte med livet for å stille sulten hos havørna, mens kråkene sier klart i fra om at ørna ikke er spesielt velkommen.


Frostmorgen ved Billedholman

Frostmorgen ved Billedholman
Bildet ble tatt 2. januar 2010, i minus 23 og stive fingra!